FAMAK S.A. z nowymi kontraktami, zabezpieczającymi przyszłość spółki

FAMAK S.A. pozyskał dwa znaczące kontrakty, w ramach których spółka będzie pracować dla Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Opole. Wygrane przetargi zabezpieczają działalność FAMAK S.A. na kolejne trzy lata, a ich łączna wartość to aż 255 mln złotych.

W listopadzie 2014 roku spółka FAMAK S.A., będąc w konsorcjum z firmami FAMUR S.A. i Zamet Industry S.A., wygrała przetarg o wartości 115 mln zł. Kontrakt dotyczy dostawy, wykonania, montażu oraz uruchomienia urządzeń systemu nawęglania dla Polimex Mostostal S.A. na potrzeby Elektrowni
w Kozienicach. Kolejny wygrany przetarg związany jest z dostawą systemów nawęglania i odżużlania
w formule „pod klucz” dla Elektrowni Opole. To kontrakt pozyskany przez konsorcjum FAMAK S.A.
i FAMUR S.A. Wartość zamówienia wynosi prawie 140 mln zł, a zamawiającym jest Alstom Power Sp.
z o.o. Oba zlecenia powiększyły portfel zamówień FAMAK S.A. do 300 mln zł.

Ostatnie umowy dla branży energetycznej, jakie FAMUR S.A. i FAMAK S.A. wspólnie realizują, wpisują się w strategię FAMAK S.A., która zakłada wykonywanie kompleksowych projektów o znacznej wartości w formule „pod klucz”. Jako wyspecjalizowana i wiodąca wdostawie systemów przeładunkowych spółka z 70-letnią praktyką, FAMAK S.A. będzie podczas realizacji kontraktów korzystać z rozległego doświadczenia swojego zespołu technologów i projektantów.