Zarząd Spółki :
Prezes Zarządu : Ireneusz Kazimierski
Wiceprezes Zarządu : Marcin Rybarczyk
Wiceprezes Zarządu : Paweł Majcherkiewicz
Wiceprezes Zarządu : Paweł Maksym
Wiceprezes Zarządu : Beata Zawiszowska

Rada Nadzorcza FAMUR FAMAK S.A. :
Przewodniczący: Tomasz Domogała
Wiceprzewodniczący: Czesław Kisiel
Członek:
Mirosław Bendzera
Członek:
Jacek Leonkiewicz
Członek: Magdalena Zajączkowska-Ejsymont