Serwis i usługi

FAMUR FAMAK S.A. wprowadził wysokie standardy konserwacji i serwisowania wszystkich produkowanych urządzeń. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom wyeksploatowane urządzenia dostają nowe życie.

Świadczymy usługi z zakresu naprawy i modernizacji urządzeń w zakresie mechanicznym, hydraulicznym, elektrycznym i AKPiA a także opracowujemy ekspertyzy stanu technicznego urządzeń. Proponujemy kierunki modernizacji dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych naszego Klienta. Niezależnie od tego, kto jest producentem urządzeń przeładunkowych, dźwigowych i do transportu ciągłego materiałów sypkich nasze rozwiązania zapewnią wysoką jakość i niezawodność naprawianego i modernizowanego sprzętu.

Specjalizujemy się również w konserwacji, naprawach i modernizacji układów hydraulicznych. Mamy specjalistyczne wyposażenie które pozwala na określenie stanu technicznego tych układów a klientom pomagamy od projektu do uruchomienia układu.