Ekspertyzy

Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy projektowaniu, produkcji i serwisowaniu  urządzeń transportu ciągłego gwarantuje naszym Klientom wykonanie przez Famur Famak S.A. kompleksowych, rzetelnych i profesjonalnych ekspertyz stanu technicznego urządzeń. 
Ekspertyza stanu technicznego ma na celu dokonanie oceny aktualnego stanu konstrukcji oraz mechanizmów urządzenia w zakresie części maszynowej, elektrycznej oraz hydrauliki siłowej. Ekspertyzy przeprowadzane są przez pracowników Biura Projektowego Famur Famak S.A. oraz, jeżeli wystąpi taka konieczność, przez pracowników Działu Głównego Spawalnika i Działu Kontroli Jakości.
 

 ZAKRES EKSPERTYZ:

1.   Konstrukcja stalowa:
 1.1   Stan powłoki malarskiej,
 1.2   Przegląd pod kątem ubytków w miejscach skorodowanych
 1.3   Przegląd pod kątem pęknięć
 1.4   Pomiary geometrii konstrukcji
 1.5   Pomiar grubości blach, kształtowników
 1.6   Stan połączeń śrubowych
2.   Mechanizmy:
 2.1  Kontrola poprawności pracy mechanizmów (napędy, elementy ruchome)
 2.2  Kontrola zużycia elementów mechanizmów
 
Ekspertyza stanu technicznego, oprócz szczegółowego opisu aktualnego stanu badanego urządzenia, zawiera podsumowanie, w którym ujęte zostają najważniejsze wnioski i zalecenia co do dalszej eksploatacji. Ekspertyza stanowi podstawę do opracowania szczegółowych wytycznych ewentualnych napraw.
Na jej podstawie Famur Famak S.A. oferuje opracowanie Technologii Naprawy ewentualnych uszkodzeń. Technologia naprawy zostaje opracowana z uwzględnieniem wytycznych Działu Głównego Technologa oraz Działu Głównego Spawalnika i stanowi kompletne opracowanie naprawy. 
Technologia naprawy, w zależności od potrzeb, zawiera:
  1. Dokumentację rysunkową
  2. Dokumentację materiałową
  3. Dokumentację spawalniczą
  4. Wytyczne niezbędne do przeprowadzenia naprawy
  5. Wytyczne, co do udźwigowienia. 
Famur Famak S.A. posiada w swojej ofercie przeprowadzanie remontów maszyn i urządzeń, których podstawą jest opracowana wcześniej technologia naprawy.
 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że wybór Famak S.A. jest najlepszym rozwiązaniem głównie z uwagi na możliwość zlecenia usługi kompleksowej: na życzenie Klienta Famur Famak S.A. przeprowadzi  ekspertyzę techniczną urządzenia, sporządzi technologię naprawy oraz zapewni jej wykonanie. 

Famur Famak S.A. posiada uprawnienia TDT. 
Ponadto, w przypadku remontów o dużym zakresie na urządzeniach przeładowczych (ładowarko zwałowarki i podobne), Famur Famak S.A. oferuje Klientom ponowną analizę stateczności remontowanego urządzenia. 
 

REALIZACJE :

  • Realizacja obejmowała wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wywrotnicy wagonowej w Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych (obecnie ENEA Wytwarzanie S.A.). Na życzenie Klienta Famur Famak S.A. wykonał ekspertyzę powstałych w czasie pracy urządzenia pęknięć, a następnie, na życzenie Klienta, opracował technologię naprawy i wykonał prace naprawcze. 
Zdjęcia przed realizacją zlecenia Zdjęcia po realizacji zlecenia