Usługi kooperacyjne

Famur Famak S.A. to nie tylko producent i wykonawca specjalistycznych urządzeń transportowo-dźwigowych. Chcąc sprostać wymaganiom naszych Klientów świadczymy usługi również w komplementarnych obszarach:

 • usługi z zakresu obróbki mechanicznej lekkiej, ciężkiej, cieplnej, plastycznej i in. zgodne z możliwościami technicznymi i parkiem maszynowym
 • doradztwo techniczne
 • sporządzanie dokumentacji technicznej na podstawie założeń od Klienta
 • projekty technologiczne transportu i przeładunku materiałów sypkich
 • produkcja konstrukcji maszynowych i konstrukcji stalowych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Famur Famak S.A.
 • produkcja konstrukcji maszynowych i konstrukcji stalowych na podstawie dokumentacji Klienta
 • produkcja części zapasowych
 • obsługa serwisowa w okresie gwarancyjnym i poza nim
 • kompleksowe wykonywanie profesjonalnych ekspertyz stanu technicznego istniejących urządzeń i ich modernizacja (części mechanicznej, hydraulicznej, elektrycznej, AKPiA oraz oprogramowanie PLC)
 • montaż maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji Klienta
 • szkolenie personelu.